Välkommen till Sätila Fiber Ekonomisk Förening
Felanmälan och Support

Vid problem med levererade tjänster i fibernätet, fråga om router eller dylikt,
var vänlig kontakta NetatOnce;

logo1
0771-40 44 00
Öppettider: Helgfri vardag 09:00-20:00.
Övriga dagar  12:00-16:30.
kundtjänst(at)netatonce.se

Vid problem med TV-signal eller frågor kring TV-utbud, var vänlig kontakta Sappa;

Sappa
0774-44 47 44
hej(at)sappa.se
Öppettider: Vardagar 9-18 och helger 10-14

Vid avgrävd fiberledning eller skadat fiberskåp, var vänlig kontakta Sätila Fiber; 

 

ordf. 0730-562050
satilafiber(at)gmail.com 

© Copyright Sätila Fiber 

Senast nytt från Sätila Fiber:

2022-06-17 Offertförfrågan att bygga redundansledning mellan Sätila och Hajom
Sätila Fiber har erhållit beslut om bidrag från Marks kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) att bygga en redundansledning mellan Torrås i Sätila och Bölabron i Hajom. En offertförfrågan har skickats till entreprenörer i närområdet.

2022-04-25 Protokoll från Sätila Fibers Årsmöte 2022
Protokollet finns nu under fliken DOKUMENT

2022-04-24 Omläggning av stamfibern vid Björlandanoden 25 april
Sätila fiber behöver flytta stamfibern på nordöstra sidan av 156:an mot Habäck/Rävlanda. Arbetet utförs måndagen den 25 april med start kl. 07:00.
Det innebär att fiberanslutningen bryts för cirka 30 abonnenter, på den sidan av väg 156. Vi beklagar olägenheten men kommer att starta upp anslutningarna igen så snabbt som det är möjligt. 

2022-03-09 Kallelse till årsmöte 2022
I dagarna skickas kallelse till årsmötet ut via e-mail. Har ni inte fått den innan 16 mars så kolla i er skräp-post. Den kan ha hamnat där p.g.a. massutskick.
Bifogar kallelse med agenda här också.  Årsredovisningen för 2021 ligger under fliken DOKUMENT.  Alla Sätila fibers medlemmar är hjärtligt välkomna!

2022-02-16 Årsmöte 2022
Boka lördagen den 2 april kl. 11:00 för Sätila Fibers årsmöte. 
Plats Bygdegården.
Kallelse och årsredovisning skickas ut 3-4 veckor före mötet.

2021-12-20 God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen för Sätila Fiber önskar alla medlemmar en riktigt god helg, för nu tar vi lite julledigt!

2021-12-20 Nu kan man logga in med BankID på Fiberekonomi.
På min sida hos Fiberekonomo https://portal.fiberekonomi.se kan man se sina fakturor eller ändra fakturerings metod. Nu kan du även logga in med hjälp av BankID och slipper då hålla koll på ditt lösenord.

2021-09-06 Återbetalning av 2500 kr till förenings medlemmar.
Årsmötet beslöt i lördags att godkänna styrelsens förslag att betala ut en del av föreningens kassaöverskott. Det innebär att alla medlemmar som fullbetalt kapitalinsatsen på 24 000 kr nu ska få tillbaka 2500 kr. 
Föreningen kommer att betala ut pengarna genom Swedbanks Utbetalnings Service
Har ni tidigare fått skatteåterbäring, barnbidrag eller annat från staten finns ert konto  troligen redan i registret. Det behöver inte vara ett Swedbank konto utan andra bankers kontonummer finns också med i registret.
Om ni är osäker om ert bankkonto finns med där, kan ni registrera ett konto via denna länk Swedbank kontoanmälan. 
De som inte har ett konto registrerat när vi gör utbetalningen (i slutet på september) kommer att få en Värdecheck istället som kan lösas in i bank eller i vissa affärer.

2021-08-16 Kallelse till Årsmöte den 4 september kl 11:00 på Lygnevi.
Idag skickades kallelse och dagordning för föreningens årsmöte ut via mail. 
För vår planering av fika m.m önskar vi att ni meddelar med ett mail till satilafiber@gmail.com senast 30 augusti om att ni kommer. Vi bjuder på fikat!
Tyvärr kan vi inte ordna ett digitalt möte på Lygnevi så om ni inte vill själva vara närvarande, går det bra att rösta genom ett ombud. Vi ska möblera luftigt så det finns god möjlighet att hålla distans. Vi rekommenderar därför att endast en per hushåll kommer.
De som inte har lämnat en mailadress till oss kommer att få kallelsen per brev.

2021-07-05 Angående avbrott på TV-kanalerna den 29 juni.
Följande information har Sätila Fiber fått fram efter TV-avbrottet när Sverige skulle spela fotboll. Det är NetatOnce som svarat. Sappa har inte svarat oss ännu.
"Ja den dagen det var fotboll så hade Sappa 2 st driftstörningar, en under eftermiddagen och samt en under kvällen vid ca 20:30 innan matchen skulle börja. Detta drabbade Sappas abonnenter över hela landet, så detta har ju inget med vårt nät eller utrustning att göra. När Sappa har en sån typ av driftstörning finns det inget varken NetatOnce eller medlemmarna kan göra, att starta om utrustning hjälper inte."

2021-06-22 Årsredovisning 2020.
Sätila Fiber årsredovisning för 2020 finns nu att hämta under fliken DOKUMENT.
Den ekonomiska situationen är fortsatt positiv och det kommande årsstämman behöver därför besluta hur vi bäst ska förvalta vår kassabehållning.

2021-04-13 Sänkt nätavgift.
Från 1 juli sänker föreningen nätavgiften från 100 kr per månad till 80 kr för hel nätavgift och till 40 kr per månad för halv nätavgift (d.v.s. de som inte har valt något abonnemang).
Nätavgiften används för att täcka drift- och underhållskostnader såsom; el till nodhusen, utsättning av fibernätet, kostnader för fakturering och bokföring, försäkring, lokalhyra, m.m.  Än så länge är underhållskostnaderna låga men kommer att troligen öka med åren.

2021-03-31 Datum för årsstämma 2021!
Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet till 4 september. 
Dels på grund av att vi hoppas att många av vår medlemmar har blivit vaccinerad mot Covid19 då och att vi därför kan få se många medlemmar på plats, och förhoppningsvis har styrelsen lite positiva besked att ge då också. Vi har bokat Lygnevi loge för mötet.
Kallelse skickas ut i augusti.

2021-02-19 Årsstämma  2021.
Då vi nu går in i en ny fas i föreningen söker valberedningen personer, kvinna eller man, med intresse att driva föreningen framåt. 

Kontakta valberedningen för information. 
Arvid Eklund      0705 881455
Jan Österström   0706 936724

2021-01-22 Lantmäteriförrättning.
Lantmäteriet har i dagarna skickat brev/myndighetspost till Sätila Fibers markägare, med anledning av föreningens ansökan om ledningsrätt för fibernätet.

Lantmäteriet har bjudit in markägarna till ett digitalt möte för att lyssna in om det finns frågor eller funderingar innan de beslutar om ledningsrätten.  Har ni inga synpunkter på Sätila Fibers begäran om ledningsrätt för fibernätet behöver ni inte delta.

Sätila fiber kommer endast begära ledningsrätt över de marker där vi har fått in ett signerat markupplåtelseavtal från alla delägare av en fastighet. 

Har du/ni blivit kontaktade av någon i Sätila Fibers styrelse angående mark-upplåtelseavtal de senaste månaderna men ännu inte skrivit på. Var vänlig och skicka tillbaka avtalet snarast om ni godkänner ledningsrätten över er mark. Har ni funderingar, kontakta gärna styrelsen eller delta på mötet den 17 februari. Får ni svar på era funderingar då, går det bra att signera avtalet direkt efter mötet istället.

2020-10-01 Ny Hemsida
Idag släpper vi Sätila Fibers nya hemsida med förhoppningen att det ska vara lättare
att hitta det man söker. Vi har här bara tagit med den information som är relevant nu när nätet är upptänt. Vill ni ändå veta lite mer om Sätila Fibers resa från 2013 fram till idag så finns det en liten historik under fliken DOKUMENT.

Styrelsen/ Sätila Fiber