Välkommen till Sätila Fiber Ekonomisk Förening
Felanmälan och Support

Vid problem med levererade tjänster i fibernätet, fråga om router eller dylikt,
var vänlig kontakta NetatOnce;

logo1
0771-40 44 00
Öppettider: Helgfri vardag 10:00-20:00.
Övriga dagar  12:00-16:30.
kundtjänst(at)netatonce.se

Vid problem med TV-signal eller frågor kring TV-utbud, var vänlig kontakta Sappa;

Sappa
0774-44 47 44
hej(at)sappa.se
Öppettider: Vardagar 8-20 och helger 9-18

Vid avgrävd fiberledning eller skadat fiberskåp, var vänlig kontakta Sätila Fiber; 

 

ordf. 0730-562050
satilafiber(at)gmail.com 

© Copyright Sätila Fiber 

Senast nytt från Sätila Fiber:

2021-04-13 Sänkt nätavgift.
Från 1 juli sänker föreningen nätavgiften från 100 kr per månad till 80 kr för hel nätavgift och till 40 kr per månad för halv nätavgift (d.v.s. de som inte har valt något abonnemang).
Nätavgiften används för att täcka drift- och underhållskostnader såsom; el till nodhusen, utsättning av fibernätet, kostnader för fakturering och bokföring, försäkring, lokalhyra, m.m.  Än så länge är underhållskostnaderna låga men kommer att troligen öka med åren.

2021-03-31 Datum för årsstämma 2021!
Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet till 4 september. 
Dels på grund av att vi hoppas att många av vår medlemmar har blivit vaccinerad mot Covid19 då och att vi därför kan få se många medlemmar på plats, och förhoppningsvis har styrelsen lite positiva besked att ge då också. Vi har bokat Lygnevi loge för mötet.
Kallelse skickas ut i augusti.

2021-02-19 Årsstämma  2021.
Då vi nu går in i en ny fas i föreningen söker valberedningen personer, kvinna eller man, med intresse att driva föreningen framåt. 

Kontakta valberedningen för information. 
Arvid Eklund      0705 881455
Jan Österström   0706 936724

2021-01-22 Lantmäteriförrättning.
Lantmäteriet har i dagarna skickat brev/myndighetspost till Sätila Fibers markägare, med anledning av föreningens ansökan om ledningsrätt för fibernätet.

Lantmäteriet har bjudit in markägarna till ett digitalt möte för att lyssna in om det finns frågor eller funderingar innan de beslutar om ledningsrätten.  Har ni inga synpunkter på Sätila Fibers begäran om ledningsrätt för fibernätet behöver ni inte delta.

Sätila fiber kommer endast begära ledningsrätt över de marker där vi har fått in ett signerat markupplåtelseavtal från alla delägare av en fastighet. 

Har du/ni blivit kontaktade av någon i Sätila Fibers styrelse angående mark-upplåtelseavtal de senaste månaderna men ännu inte skrivit på. Var vänlig och skicka tillbaka avtalet snarast om ni godkänner ledningsrätten över er mark. Har ni funderingar, kontakta gärna styrelsen eller delta på mötet den 17 februari. Får ni svar på era funderingar då, går det bra att signera avtalet direkt efter mötet istället.

2020-10-01 Ny Hemsida
Idag släpper vi Sätila Fibers nya hemsida med förhoppningen att det ska vara lättare
att hitta det man söker. Vi har här bara tagit med den information som är relevant nu när nätet är upptänt. Vill ni ändå veta lite mer om Sätila Fibers resa från 2013 fram till idag så finns det en liten historik under fliken DOKUMENT.

Styrelsen/ Sätila Fiber